cung cấp phiếu gọi món – quyển order 3 liên

Cung cấp sổ Order từ 1-6 liên cho chuổi quán ăn, nh* h*ng, C*a h*ng Fastfood.

Sổ Order mang thương hiệu Kim Mã Do công ty In Việt Kim Sản xuất trên giấy Carbonless một loại giấy tự can khi viết, được nh*p khẩu từ nước ngo*i v* được in offset sắc nét từng dòng chữ, sau đó l*m th*nh cuốn th*t kỹ không bị bung, tróc, Sổ Order s* dụng được lâu không phai, hay hư hỏng nếu được bảo quản kỹ.

Khi bạn đặt mua Sổ Order sẽ được tăng ngay giấy lót order rất đẹp, dầy giúp không bị lem xuống những liên bên dưới khi viết.http://www.invietkim.com/Order-in-san
hotline: 03167 555 999 8

http://www.invietkim.com/Order-in-san
hotline: 037 555 999 8http://www.invietkim.com/Order-in-san
hotline: 037 555 999 8
TRÊN 500 CUỐN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ IN THƯ*NG HIỆU RIÊNG CHO MÌNH

NGOÀI RA CHÚNG TÔI CÒN CÓ CÁC LO*I SỔ ORDER KHÁC NHƯ: ORDER 2 -3 LIÊN TRẮNG KHÔNG IN, SỔ CÙI XÉ - VÉ GIỮ XESỔ ORDER KIM MÃ, NHÃN HÀNG CỦA CÔNG TY IN VIỆT KIM
Cung cấp sổ Order từ 1-6 liên cho chuổi quán ăn, nh* h*ng, C*a h*ng Fastfood.
Sổ Order mang thương hiệu Kim Mã Do công ty In Việt Kim Sản xuất trên giấy Carbonless một loại giấy tự can khi viết, được nh*p khẩu từ nước ngo*i v* được in offset sắc nét từng dòng chữ, sau đó l*m th*nh cuốn th*t kỹ không bị bung, tróc, Phiếu ghi món s* dụng được lâu không phai, hay hư hỏng nếu được bảo quản kỹ.
Khi bạn đặt mua Phiếu ghi món sẽ được tăng ngay giấy lót order rất đẹp, dầy giúp không bị lem xuống những liên bên dưới khi viết.http://www.invietkim.com/Order-in-san
hotline: 037 555 999 8


http://www.invietkim.com/Order-in-san
hotline: 037 555 999 8


http://www.invietkim.com/Order-in-san
hotline: 037 555 999 8
TRÊN 500 CUỐN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ IN THƯ*NG HIỆU RIÊNG CHO MÌNH

NGOÀI RA CHÚNG TÔI CÒN CÓ CÁC LO*I SỔ ORDER KHÁC NHƯ: ORDER 2 -3 LIÊN TRẮNG KHÔNG IN, SỔ CÙI XÉ - VÉ GIỮ XE